Chi phí vận chuyển áp dụng đối với nội thành (Hà Nội, Hồ Chí Minh, Đà Nẵng) như sau:

– Đối với các đơn hàng trị giá 10 – 15 triệu, Full Life sẽ hỗ trợ 50% chi phí vận chuyển nội thành (Hà Nội, Hồ Chí Minh, Đà Nẵng)

– Đối với các đơn hàng trị giá > 15 triệu, Full life miễn phí 100% chi phí nội thành (Hà Nội, Hồ Chí Minh, Đà Nẵng). Ngoài nội thành (Hà Nội, Hồ Chí Minh, Đà Nẵng). Phí vận chuyển phát sinh 10.000 vnđ/1 km.

– Đối với các đơn hàng tỉnh, Full Life sẽ bán hàng theo giá tại kho và hỗ trợ chi phí vận chuyển tới nhà xe vận chuyển.