Thông tin chi tiết

Khách hàng: Nhà hàng 2

Loại hình công trình: Thi công nội thất nhà hàng