Thông tin chi tiết

Khách hàng: HD

Ngày tháng thi công: 

Loại hình công trình: Thi công nội thất văn phòng

Địa chỉ: Hà Nội