Thông tin chi tiết

Khách hàng: Nhà hàng 1

Loại hình công trình: Thi công nội thất nhà hàng