Thông tin chi tiết

Khách hàng: Nhà hàng Hàn Quốc

Loại hình công trình: Thi công nội thất nhà hàng