Thảm tấm FLHC09

0 đã bán

Kiểu dệt – Multi level Loop
Chất liệu – 100% PP ((Polypropylene)
Kích thước– 25cm x 1000cm
Mật độ sợi – 550g/m2 – 600g/m2
Tổng chiều cao 7mm