Thảm tấm FLDT26

0 đã bán

Kiểu dệt – Multi level Loop
Chất liệu – 100% PP ((Polypropylene)
Kích thước–50cm x 50cm
Mật độ sợi – 330g/m2
Tổng chiều cao 5,6mm