Thảm tấm FLDC05

0 đã bán

Kiểu dệt – Multi level Loop
Chất liệu – 100% PP ((Polypropylene)
Kích thước–50cm x 50cm\
Mật độ sợi – 550g/m2
Tổng chiều cao 7mm